Zawory

Regulatory
olnag

Regulator typu ZSN-7

Regulator typu ZSN-7 Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej z wlotem zaworu regulatora. Stosowane są w systemach ciepłowniczych i

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu ZSN-5

Regulator typu ZSN-5 Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej z wylotem lub wlotem zaworu regulatora. Stosowane są w systemach

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu ZSN-3

Regulator typu ZSN-3 Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wlotem zaworu regulatora. Stosowane sa w systemach ciepłowniczych i procesach

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu ZSN-1

Regulator typu ZSN-1 Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wylotem zaworu regulatora. Stosowane sa w systemach ciepłowniczych, procesach przemysłowych

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RRC-5-1

Regulator typu RRC-5-1 Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ci-śnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z re-gulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, przy przepływie

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RRC-4

Regulator typu RRC-4 Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacjach technologicznych połączonych równo-legle z zaworem regulatora. Stosowany w procesach prze-mysłowych, przepływie wody

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RRC-3

Regulator typu RRC-3 Regulator jest przeznaczony do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, przy przepływie

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RRC-2

Regulator typu RRC-2 Regulator jest przeznaczony do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej równolegle z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, ciepłowniach przy

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RRC-1

Regulator typu RRC-1 Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, ciepłowniach, przy

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RCP-10U

Regulator typu RCP-10U Regulator ciśnienia przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia przed zaworem reduktora na żądanym poziomie. Stosowany jest w instalacjach powietrza i innych

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RC-5-2T

Regulator typu RC-5-2T Regulator bezpośredniego działania z siłownikiem tłokowym przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w instalacji przed zaworem na żądanym poziomie. Stosowany szczególnie do regulacji

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RC-5-2M

Regulator typu RC-5-2M Regulator bezpośredniego działania z siłownikiem mieszkowym przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w instalacji przed zaworem na żądanym poziomie. Stosowany szczególnie w przemyśle

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RC-5-2

Regulator typu RC-5-2 Regulator przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w instalacji przed zaworem regulatora na żądanym poziomie. Stosowany jest w procesach przemysłowych przy przepływie wody

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RC-5-1

Regulator typu RC-5-1 Regulator przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w instalacji przed zaworem regulatora. Stosowany jest w instalacjach mediów agresywnych chemicznie, do pracy w atmosferach

Więcej »
Regulatory
olnag

Regulator typu RC-5

Regulator typu RC-5 Regulator przeznaczony jest do stabilizacji ciśnienia przed zaworem na żądanym poziomie. Przeznaczony do instalowa-nia w sieciach pary wodnej, wody, powietrza i gazów

Więcej »