+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

DESTYLATOR ELEKTRYCZNY DE10+ I DE20+

ZASTOSOWANIE:
Destylator przeznaczony jest do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazów
poprzez odparowanie, a następnie skroplenie oczyszczanej wody. Znajduje zastosowanie w różnych
gałęziach przemysłu, w szczególności w służbie zdrowia i branży farmaceutycznej. Jakość otrzymywanej
wody destylowanej odpowiada normom Farmakopei Polskiej X oraz spełnia wymagania wody stosowanej w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości 3 wg PN-EN ISO 3696.


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


 
facebook
google+