+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

ISO-9001


POLNA ŚLĄSK SP. Z O.O.

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na realizację certyfikatu ISO-9001,
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyności Przedsiębiorstw
działanie 2.1. "Wzrost konkurecyjnosci małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


www.konkurencyjnosc.gov.pl
 
facebook
google+