+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

ODWADNIACZ BIMETALICZNY

CHARAKTERYSTYKA:
 • Zwarta budowa, niewielkie gabaryty i waga.
 • Szczelne przyłącze gwintowane pomiędzy korpusem a pokrywą – brak śruby na pokrywie.
 • Nowy stos bimetalowy zapewniający szybszą reakcję na zmianę temperatury.
 • Nowy mechanizm zaworu gwarantujący zamykanie wewnątrz otworu przelotowego, doskonale redukujący zużycie wewnętrznych części (wydłużając żywotność odwadniacza) dzięki technologii SCCV Miyawaki.
 • Możliwość regulacji temperatury odprowadzanego kondensatu, odpowiednio do wymaganych warunków (w zakresie według wykresów)
 • Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu odpowiednio do nastawionej temperatury, także przy zmianach ciśnienia, dzięki temu nie występują uderzenia hydrauliczne. (praca ciągła, nie zamknij/otwórz).
 • Możliwość zmiany nastawionej temperatury kondensatu w koniecznych przypadkach.
 • Działanie zaworu zamykającego zgodnie z kierunkiem przepływu kondensatu.
 • Istotna oszczędność energii.
 • Wykorzystanie ciepła z przechłodzonego kondensatu.
 • Praca bez straty pary żywej.
 • Przy odpowiednim ustawieniu regulatora na przechłodzenie, brak strat pary rozprężonej w kondensacie.
 • Małe straty promieniowania cieplnego, wynikające z małych gabarytów.
 • Prosty montaż, prosta konserwacja.
 • Możliwość montowania w pozycji poziomej i pionowej.
KARTA KATALOGOWA PRODUKTU - ZTB 7-9

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU - ZTB 51-52


 
facebook
google+