+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

PNEUMATYCZNE SIŁOWNIKI MEMBRANOWE (TYP P/R)

ZASTOSOWANIE:
Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P/R przeznaczone są do sterowania pracą zaworów regulacyjnych oraz innych elementów nastawczych w automatyce przemysłowej.
Wykonywane są w następujących odmianach:
 • o działaniu prostym (powietrze - wysuwa trzpień) - typ P
 • o działaniu odwrotnym (powietrze - cofa trzpień) - typ R
 • o działaniu prostym, z napędem ręcznym górnym - typ PN
 • o działaniu odwrotnym, z napędem ręcznym górnym - typ RN
CHARAKTERYSTYKA:
 • całkowita odwracalność działania i możliwość zmian zakresu sprężyn, bez dodatkowych części
 • siłownik mocowany na kolumnach,
 • szeroki zakres sił dyspozycyjnych i skoków roboczych,
 • liniowa zależność przemieszczenia trzpienia od ciśnienia sterującego w wyniku zastosowania membran ze stałą powierzchnią czynną,
 • możliwość uzyskiwania różnych zakresów sprężyn w wyniku zmiany ilości sprężyn lub/i przez zmianę położenia elementów dystansowych,
 • możliwość wyposażenia siłownika w napęd ręczny górny, pneumatyczny lub elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny, filtroreduktor, zawór elektromagnetyczny, wyłączniki krańcowe, nadajnik położenia, zawór blokujący, urządzenie wspomagające (volume booster),
 • możliwość zastosowania wyposażenia pozwalającego na zmniejszenie lub powiększenie czasów przesterowania,
 • duża trwałość membran, sprężyn i uszczelnień,
 • mała masa i wymiary gabarytowe.


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


 
facebook
google+