+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

P1/R1

ZASTOSOWANIE:
Pneumatyczne siłowniki membranowe wielosprężynowe typ P1/R1 są stosowane jako urządzenia sterujące pracą zaworów regulacyjnych oraz innych elementów nastawczych w automatyce przemysłowej. Wykonywane są w następujących odmianach:
 • o działaniu prostym (powietrze - wysuwa trzpień) - typ P1,
 • o działaniu odwrotnym (powietrze - cofa trzpień) - typ R1,
 • o działaniu prostym, z napędem ręcznym - typ P1B,
 • o działaniu odwrotnym, z napędem ręcznym - typ R1B

CHARAKTERYSTYKA:

 • całkowita odwracalność działania i możliwość zmian zakresu sprężyn - bez dodatkowych części,
 • sztywna konstrukcja odlewanego jarzma siłownika,
 • szeroki zakres sił dyspozycyjnych,
 • liniowa zależność przemieszczenia trzpienia od ciśnienia sterującego w wyniku zastosowania membran ze stałą powierzchnia czynną,
 • różne zakresy sprężyn uzyskiwane przez zmianę ilości sprężyn lub/i przez zmianę położenia elementów dystansowych,
 • możliwość wyposażenia siłownika w napęd ręczny boczny, pneumatyczny lub elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny, wyłączniki krańcowe, filtroreduktor, trójdrogowy zawór elektropneumatyczny, zawór blokujący, nadajnik położenia,
 • duża trwałość membran, sprężyn i uszczelnień,
 • mała masa i wymiary gabarytowe

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


 
facebook
google+