+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

PRZEPUSTNICE PODWÓJNE I POTRÓJNE EKSCENTRYCZNE

PRZEPUSTNICE DWU/TRÓJMIMOŚRODOWE TYP Z2M-K I Z3M-K 

Przepustnice Z3M stosowane są na instalacjach przemysłowych w rurociągach ogólnego przeznaczenia dla II grupy płynów. Pełnią jednocześnie funkcję odcinającą i regulacyjną przepływu m.in.: wody przemysłowej i pitnej, powietrza. Mają również zastosowanie w energetyce i ciepłownictwie, w przemyśle chemicznym (dla nieagresywnych chemicznie i nietoksycznych płynów i gazów), petrochemicznym i rafineryjnym, koksochemicznym (gaz koksowniczy). Przepustnice te można zabudować na rurociągu w dowolnym położeniu pod warunkiem, że w pozycji zamkniętej ciśnienie napływającego medium działa na dysk od strony trzpienia. Przepustnicę w wykonaniu obustronnie szczelnym należy montować w taki sam sposób (mimo że wykonanie to gwarantuje szczelność w obu kierunkach przepływu) jej konstrukcja nie jest przewidziana do pracy ciągłej dla przeciwciśnienia.

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


 
facebook
google+