+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

REGULATOR ZSN1

ZASTOSOWANIE:
Regulator ZSN1 został stworzony do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wylotem zaworu regulatora. Obszar zastosowań to m.in.: systemy ciepłownicze, procesy przemysłowe przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. Isnieje możliwość dostosowania ragulatora do pracy z innymi czynnika, po wcześniejszej konsultacji z producentem.

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


 
facebook
google+