+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

REDESTYLATOR ELEKTRYCZNY REL 5

ZASTOSOWANIE:
Destylatory te skierowane są do laboratoriów chemicznych i farmaceutycznych. Urządzenie oczyszcza wodę z soli mineralnych i gazów metodą podwójnej destylacji. Otrzymywana woda destylowana odpowiada wymaganiom Farmakopei Polskiej V. Aparat posiada świadectwo dopuszczenia do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej wydane przez Centralny Ośrodek Techniki Medycznej.


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
 
facebook
google+