+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

ZAWORY REGULACYJNE Z GRZYBEM OBROTOWYM (TYP Z33)

ZASTOSOWANIE:
Zawory regulujące typu Z33 są z odmian zaworów, w których zmiana natężenia przepływu realizowana jest za pomocą mimośrodowo osadzonego grzyba obrotowego. Taka technologia znajduje zastosowanie szczególnie do regulacji przepływu w trudnych warunkach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia kawitacji i erozji. Możliwość uzyskania dużych przepływów oraz różnorodność materiałów wykorzystanych w procesie produkcji i odmiany konstrukcyjne sprawiają, że zawory te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, tj. energetyka, górnictwo, hutnictwo, przemysł chemiczny i petrochemiczny, spożywczy, papierniczy itp.

CHARAKTERYSTYKA:

  • jednoczęściowy korpus zaworu (odlewany razem z dławnicą), oprócz komory uszczelniającej wał, nie ma żadnych uszczelnień statycznych lub dynamicznych,
  • brak momentu „odrywania” między grzybem i gniazdem,
  • możliwość zmiany KvS, bez wymiany grzyba lub gniazda,
  • łatwość wymiany obrotowo - symetrycznego grzyba,
  • wydłużona komora dławiąca pozwala na zastosowanie podwójnego uszczelnienia wału, spełniającego standard „małej emisji” - odpowiadającego warunkom TA-Luft,
  • takie same współczynniki KvS dla gniazd „twardych i miękkich”,
  • nieszczelność zamknięcia poniżej 0,01% KvS dla gniazd „twardych” („metal - metal”),
  • ten sam kierunek przepływu dla gniazd „twardych” i „miękkich”,
  • dostępne z zewnątrz połączenie zaworu i siłownika, pozwala na obrót siłownika względem zaworu co 90°,
  • możliwość wykonań specjalnych: z płaszczem grzewczym, antyerozyjne, do mediów krystalizujących.

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


 
facebook
google+