+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

Zawory

REGULACYJNE TYP Z

REGULACYJNE TYP Z1A

REGULACYJNE TYP Z1B

TRÓJDROGOWE TYP Z3

REGULACYJNE Z GRYBEM OBROTOWYM TYP Z33

MINIMELNEGO PRZEPŁYWU TYP Z1B-M

WIELOŚCIEŻKOWE MULTIPATH TYP Z1B-M

REGULACYJNE DWUGNIAZDOWE TYP Z10

Z NAPĘDAMI TŁOKOWYMI I OBROTOWYMI TYP Z33EP

REGULACYJNE JEDNOGNIAZDOWE TYP ZH

DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO TYP BR22

ODCINAJĄCE TYP ZO

ODMUJAJĄCE ODM1-ODM2

POZAKATALOGOWE

ZAWORY MIESZKOWE TYP ZZM-J

 
facebook
google+