+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

ZAWORY BLOKOWE (TYP ZB)

ZASTOSOWANIE:
Zawory blokowe zoprojektowane zostały do montażu i uruchomienia przetworników ciśenienia i przepływu, manometrów lub innego osprzętu w układach pomiarowych i regulacyjnych instalacji automatyki przemysłowej, ciepłowniczej itp. Pozwalają na połączenie przyrządu przewodami impulsowymi oraz umożliwiają odcięcie (zamykanie) impulsu, wyrównanie (zerowanie) oraz odpowietrzenie przyrządu i przedmuchanie instalacji.


CHARAKTERYSTYKA
  • wysokie parametry ciśnienia i temperatury
  • wysoka szczelność i trwalość zamknięcia,
  • łatwa obsługa,
  • dobór wykonań materiałowych i uszczelnień zapewniający wszechstronność zastosowań
  • bezpooeredni montaż przyrządu zmniejsza koszty instalacji i ogranicza ilość miejsc ewentualnych przecieków
  • szeroki asortyment przyłączy
  • zabezpieczenie trzpienia przed wysuniêciem w czasie eksploatacji,
  • mo¿liwooeæ podłączenia instalacji grzewczych
  • oznaczenie kolorystyczne funkcji zaworów odcinających,
  • kompaktowa budowa przy połączeniu wszystkich funkcji w jednej jednostce.


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


 
facebook
google+