Pompy typu PD11 i PD31

Pompa jest przeznaczona do smarowania węzłów trących w maszynach i urządzeniach za pośrednictwem rozdzielaczy dozujących (dozowników dwuprzewodowych). Jest zalecana do stosowania na maszynach i urządzeniach silnie obciążonych, z dużą liczbą punktów smarnych  rozmieszczonych w znacznych odległościach od siebie i wymagających intensywnego smarowania np. maszyny i urządzenia w hutach żelaza i stali oraz metali kolorowych, w kopalniach odkrywkowych, zakładach materiałów budowlanych, cukrowniach, cementowniach i innych obiektach o podobnym wyposażeniu i podobnych warunkach pracy. Pompa w wykonaniu z zaworem przelewowym (PD 11), współdziałająca z rozdzielaczem elektromagnetycznym umieszczanym w układzie smarowniczym poza pompą jest zalecana do obsługi maszyn i urządzeń rozmieszczonych liniowo i znajdujących się w znacznych odległościach od siebie. Natomiast w wykonaniu z rozdzielaczem hydraulicznym (PD 31) jest zalecana do obsługi maszyn i urządzeń rozmieszczonych w sposób nieliniowy i znajdujących się w niedużych odległościach. Pompa z zaworem przelewowym (PD 11) może być stosowana w innych typach układów smarowniczych.