Dejonizator DJ10

Dejonizator typu DJ10 jest nowoczesnym aparatem do uzdatniania wody, umożliwiającym otrzymywanie wody wysoko oczyszczonej, metodą odwróconej osmozy, do większości zastosowań laboratoryjnych. Produkowana woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wody I i II stopnia oraz FP X. Produkcja wody oczyszczonej odbywa się bezpośrednio z wody wodociągowej. Proces oczyszczania wody jest kontrolowany przez sterownik wyposażony w wyświetlacz tekstowy. Nieprawidłowości w działaniu urządzenia takie jak: niskie ciśnienie wody zasilającej, zużycie filtrów wstępnych, czy lampy UV (opcja) są sygnalizowane poprzez wyświetlenie komunikatów. Typowa wartość przewodności elektrycznej właściwej wody uzyskiwana przez urządzenie to: 0,055-0.07 μS/cm.