Armatura pomocnicza - filtry FS-1

Filtry instalowane przed armaturą regulacyjną, są przeznaczone do oczyszczania przepływającego przez nią czynnika. Mogą być stosowane w ciepłownictwie oraz w innych gałęziach przemysłu. W skład filtra wchodzą części główne: korpus, wkład filtra (siatkowy) oraz pokrywa filtra. Wkład w kształcie walca, w górnej części jest umocowany w korpusie, a w dolnej – w pokrywie, która spełnia jednocześnie rolę odstojnika. Filtry (korpus i pokrywa) produkowane są z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego. Wkład filtra (siatkowy) stanowi zespół składający się: ze wzmocnienia wykonanego z blachy nierdzewnej oraz siatki tkanej z drutu nierdzewnego.