Regulator typu RC-5-1

Regulator przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w instalacji przed zaworem regulatora. Stosowany jest w instalacjach mediów agresywnych chemicznie, do pracy w atmosferach wybuchowych oraz do mediów o wysokiej temperaturze. Regulator posiada certyfi kat badania typu WE Nr: OBAC 00 ATEX 125X.