Zawory odmulające typu ODM1 i ODM2

Zawory odmulające przeznaczone są do odmulania kotłów parowych i kotłów utylizacyjnych.
Zawór odmulający składa się z dwóch podstawowych zespołów funkcjonalnych:
– Zaworu (01) z uszczelnieniem trzpienia nie wymagającym obsługi w czasie eksploatacji
– zespołu napędu (02) z sprężyną zwrotnądźwigniowego w którym położenie dźwigni napędu można zmieniać w zależności od potrzeb (poziomo lub pionowo) w odmulaczu ODM1 lub pneumatycznego membranowego w odmulaczu ODM2.