Regulator typu ZSN-3

Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wlotem zaworu regulatora. Stosowane sa w systemach ciepłowniczych i procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. Stosowanie innych czynników wymaga uzgodnienia z producentem.