Napędy pneumatyczne P-R

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P/R stosowane są jako urządzenia sterujące pracą zaworów regulacyjnych oraz innych elementów nastawczych w automatyce przemysłowej.
Wykonywane są w następujących odmianach:
– o działaniu prostym (powietrze – wysuwa trzpień) – typ P
– o działaniu odwrotnym (powietrze – cofa trzpień) – typ R
– o działaniu prostym, z napędem ręcznym górnym – typ PN
– o działaniu odwrotnym, z napędem ręcznym górnym – typ RN