Napędy pneumatyczne P1-R1

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P1/R1 są stosowane jako urządzenia sterujące pracą zaworów regulacyjnych oraz innych elementów nastawczych w automatyce przemysłowej.
Wykonywane są w następujących odmianach:
– o działaniu prostym (powietrze – wysuwa trzpień) – typ P1,
– o działaniu odwrotnym (powietrze – cofa trzpień) – typ R1,
– o działaniu prostym, z napędem ręcznym – typ P1B,
– o działaniu odwrotnym, z napędem ręcznym – typ R1B