Reduktor typu RCP-8T

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach technologicznych pary wodnej, wody zimnej i gorącej, powietrza i gazów, a szczególnie czynników o wyższych parametrach ciśnienia w celu zabezpieczenia ich przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów.