Zawory mieszkowe typu ZZM-J

Zawory zaporowe stosowane są na instalacjach przemysłowych w rurociągach ogólnego przeznaczenia do odcinania przepływu medium (wody, pary wodnej i innych ciekłych i gazowych czynników neutralnych o temperaturze do 350°C). Zawory z grzybem regulacyjnym (R lub L) mogą służyć także do regulacji strumienia przepływającego medium. Można je montować w dowolnym położeniu na rurociągach, zwracając jedynie uwagę na prawidłowy kierunek przepływu czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na kadłubie.