Pompy typu PD20 i PD30

Pompa jest stosowana do okresowego podawania smaru plastycznego do węzłów trących w maszynach za pośrednictwem dozowników dwuprzewodowych. Jest zalecana do obsługi maszyn i urządzeń silnie obciążonych, z dużą liczbą punktów smarnych rozmieszczonych w znacznych odległościach do siebie i wymagających intensywnego smarowania (np. maszyny i urządzenia w hutach żelaza i stali oraz metali kolorowych, urządzenia w kopalniach odkrywkowych w cukrowniach, cementowniach itp.).

Układ centralnego smarowania z pompą PD 20 (wyposażonej w rozdzielacz elektromagnetyczny) jest zalecany do obsługi
maszyn i urządzeń rozmieszczonych liniowo i znajdujących się w znacznych odległościach od siebie.
Natomiast układ smarowniczy z pompą PD 30 (wyposażonej w rozdzielacz hydrauliczny) jest zalecany do obsługi maszyn i urządzeń rozmieszczonych w sposób nieliniowy i znajdujących się w niedużych odległościach od siebie.