Pompy typu PD11 i PD31

Pompa jest przeznaczona do okresowego podawania smaru lub oleju do węzłów trących w maszynach za pośrednictwem dozowników dwuprzewodowych (rozdzielaczy dozujących). Jest zalecana do obsługi maszyn i urządzeń silnie obciążonych, z liczbą punktów smarnych do 50, rozmieszczonych w niedużych odległościach od siebie i wymagających intensywnego smarowania (np. maszyny i urządzenia w hutach żelaza i stali oraz metali kolorowych, w przemyśle wydobywczym, w przemyśle materiałów budowlanych, na statkach itp.).
 
Pompy w wykonaniu z zaworem przelewowym (PD-40A-10-… lub PD 40B-10-…), dostosowane do współpracy z rozdzielaczem elektromagnetycznym, umieszczonym w układzie smarowniczympoza pompą są zalecane do obsługi maszyn i urządzeń rozmieszczonych liniowo i znajdujących się w znacznych odległościach od siebie. Natomiast pompy w wykonaniu z rozdzielaczem hydraulicznym (PD 40A-30-… lub PD 40B-30-…) są zalecane do obsługi maszyn i urządzeń rozmieszczonych w sposób nieliniowy i znajdujących się w niedużych odległościach od siebie. Pompy w wykonaniu PD 40-10 mogą być stosowane również w innych układach np. progresywnych.