Regulator typu RRC-5-1

Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ci-śnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z re-gulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, przy przepływie wody zimnej i gorącej, powietrza i innych gazów niepalnych. Po uzgodnieniu z producentem może być również sto-sowany do innych mediów.