Regulator typu RC-5

Regulator przeznaczony jest do stabilizacji ciśnienia przed zaworem na żądanym poziomie. Przeznaczony do instalowa-nia w sieciach pary wodnej, wody, powietrza i gazów niepalnych. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. Istnieje możliwość zastosowania innego rodzaju siłowników tłokowych, Mieszkowych). Oferujemy wykonania antykawitacyjne i obniżające hałas.