Regulator typu RRC-1

Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, ciepłowniach, przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i innych gazów niepalnych. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów.