Regulator typu RRC-2

Regulator jest przeznaczony do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej równolegle z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, ciepłowniach przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i innych gazów. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów.