Zawory odcinające typu ZO

Zawory odcinające ZO przeznaczone są do odcinania lub rozdzielania przepływu pary wodnej, cieczy i gazów niepalnych.
Ze względu na sposób działania zawór może występować w następujących odmianach:
ZO-21- przelotowy normalnie zamknięty (powietrze otwiera)
ZO-22- przelotowy normalnie otwarty (Powietrze zamyka)
ZO-30- trójdrogowy przełączający