Regulator typu RRC-4

Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacjach technologicznych połączonych równo-legle z zaworem regulatora. Stosowany w procesach prze-mysłowych, przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów.