Stacje schładzające

Stosowane w energetyce przemysłowej szczególnie gdy zależy nam na obniżeniu temperatury pary (powietrza lub innego gazu) do określonej wartości.
Standardowo skid takiej stacji składa się z następujących elementów:
– Zawory odcinające na wlocie i wylocie stacji oraz zawór odcinający na rurociagu wodnym
– Zaworu wtryskowego, możliwe wersje z zaworem wtryskowym sterowanym sygnałem z układu sterowania (napęd pneumatyczny lub elektryczny).
– Schładzacza (lancowy, pierścieniowy, zmiennopowierzchniowy)
– Układu odwodnienia.
– Zaworu zaporowego z grzybem regulacyjnym na by-pasie zaworu wtryskowego (jako opcja wówczas konieczne są dwa zawory odcinające na rurociagu wodnym)
– Zaworu zwrotnego
– Filtru
– Termometrów na wejściu, wyjściu z stacji oraz termometru na wodzie chłodzącej
– Czujnika temperatury (zazwyczaj czujnik temperatury ze względu na wymagany czas odparowania wtryskiwanej wody chłodzącej jest montowany poza stacją)
– Manometrów ciśnienia pary i ciśnienia wody chłodzącej
– Skrzynki krosowej lub sterowniczej
– Konstrukcji wsporczej
– Projektu stacji dostosowanego do warunków klienta
Stacje te są wykonane jako gotowe skidy do montażu na instalacji (z pełnym wyposażeniem)