Stacje redukcyjne

Stosowane w energetyce przemysłowej szczególnie gdy zależy nam na obniżeniu ciśnienia pary (powietrza lub innego gazu) do określonej wartości. Standardowo skid takiej stacji składa się z następujących
elementów:
– Zawory odcinające na wlocie i wylocie stacji
– Separatora cyklonowego (konieczny jeżeli para zasilająca ma parametry w pobliżu jej nasycenia)
– Zaworu redukcji ciśnienia pary Możliwe wersje z reduktorem bezpośredniego działania lub z zaworem redukcyjnym sterowanym sygnałem z układu sterowania (napęd pneumatyczny lub elektryczny).
– Układu odwodnień HP i LP
– Zaworu zaporowego z grzybem regulacyjnym na by-pasie
– Zaworu bezpieczeństwa
– Manometrów na wejściu i wyjściu z stacji
– Termometru
– Konstrukcji wsporczej
– Projektu stacji dostosowanego do warunków klienta
Stacje te są wykonane jako gotowe skidy do montażu na instalacji (z pełnym wyposażeniem)