Rozdzielacz elektromagnetyczny ER

Rozdzielacz jest przeznaczony do zmiany kierunku przepływu smaru w dwuprzewodowym ukła-dzie centralnego smarowania. Jest stosowany w układzie smarowniczym ( w bliskim sąsiedztwie pompy), w którym pompa nie posiada rozdzielacza.