Stacje reducyjno-schładzające

Stosowane w energetyce przemysłowej szczególnie gdy zależy nam na równoczesnym obniżeniu ciśnienia i temperatury do określonych wartości.
Standardowo skid takiej stacji składa się z następujących elementów:
– Zawory odcinające na wlocie i wylocie stacji oraz zawór odcinający na rurociągu wodnym
– Separatora cyklonowego
– Zaworu redukcji ciśnienia pary, możliwe wersje z reduktorem bezpośredniego działania lub z zaworem redukcyjnym sterowanym sygnałem z układu sterowania (napęd pneumatyczny lub elektryczny).
– Zaworu wtryskowego, możliwe wersje z zaworem wtryskowym sterowanym sygnałem z układu sterowania (napęd pneumatyczny lub elektryczny).
– Schładzacza (lancowy, pierścieniowy, zmiennopowierzchniowy), w niektórych wypadkach w miejsce zaworu wtryskowego i schładzacza stosuje się schładzacz tłoczkowy ST1
– Układu odwodnienia HP i LP
– Zaworu zaporowego z grzybem regulacyjnym na by-pasie zaworu wtryskowego (jako opcja wówczas konieczne są dwa zawory odcinające na rurociągu wodnym)
– Zaworu zwrotnego
– Filtru
– Zaworu zaporowego z grzybem regulacyjnym na by-pasie zaworu redukcyjnego (jako opcja)
– Zaworu bezpieczeństwa
– Termometrów na wejściu, wyjściu z stacji oraz termometru na wodzie chłodzącej
– Czujnika temperatury (zazwyczaj czujnik temperatury ze względu na wymagany czas odparowania wtryskiwanej wody chłodzącej jest montowany poza stacją)
– Przetwornika ciśnienia
– Manometrów ciśnienia pary na wlocie i wylocie stacji i ciśnienia wody chłodzącej
– Skrzynki krosowej lub sterowniczej
– Konstrukcji wsporczej
– Projektu stacji dostosowanego do warunków klienta
– Stacje te są wykonane jako gotowe skidy do montażu na instalacji (z pełnym wyposażeniem)