Destylatory typu REL5

Redestylator jest prze znaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą podwójnej destylacji. Jest stosowany w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Produkowana woda spełnia wymogi normy
PN-EN ISO 3696:1999 dla wody II stopnia oraz Farmakopei Polskiej X.