Reduktory

Reduktor typu RCW-3

Reduktor typu RCW-3 Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach wodociągowych, w

Więcej »

Reduktor typu RCW-2T

Reduktor typu RCW-2T Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach wodociągowych, w

Więcej »

Reduktor typu RCW-2

Reduktor typu RCW-2 Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie odwahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach wodociągowych, w celu

Więcej »

Reduktor typu RCU-3

Reduktor typu RCU-3 Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem, niezależnie od zmian ciśnienia zasila-nia, a ponadto zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem

Więcej »

Reduktor typu RCU-2

Reduktor typu RCU-2 Reduktor ciśnienia przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem, niezależnie od zmian ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach wody, powietrza

Więcej »

Reduktor typu RCP-10

Reduktor typu RCP-10 Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach powietrza i

Więcej »

Reduktor typu RCP-8T

Reduktor typu RCP-8T Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach technologicznych pary

Więcej »

Reduktor typu RCP-8M

Reduktor typu RCP-8M Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach technologicznych szczególnie

Więcej »

Reduktor typu RCP-8

Reduktor typu RCP-8 Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach pary wodnej,

Więcej »

Reduktor typu RCP-3

Reduktor typu RCP-3 Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach pary wodnej,

Więcej »

Reduktor typu RCP-1

Reduktor typu RCP-1 Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach pary wodnej,

Więcej »